Hasil Evaluasi
NoNama Peserta
1CV. LINE ARCHTECTURE CONSULTAN - 03.047.959.6-211.000
2CV. PRADA INTI MAHESATAMA - 84.017.360.3-216.000
3CV. SCALA MANDIRI PRATAMA - 02.075.587.2-218.000
4PT. Bina Cipta Jaya Sejati Konsultan - 01.102.312.4-216.000
5CV. SAIDINA CONSULTANT - 02.180.037.0-216.000
6PT. SINURTA KERTAHSIBAYAK - 01.344.038.3-218.000
7PT Delta Arsitektur Persada - 90.004.581.6-201.000
8CV. INTERIOR CONSULTANT - 01.894.496.7-211.000
9CV.RAWANG KEMPEH - 84.402.431.5-213.000
10CV. KARYA ANUGRAH KONSULTAN - 02.221.490.2-216.000
11CV. ASRIMUDA TUAH KARYA - 01.978.273.9-211.000
12PT. TRI KARSA - 01.507.919.7-218.000
13Graha Cipta Kirana - 31.682.116.4-201.000
14PT. ARTHA ASRI ARSINDO - 01.987.068.2-216.000